Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Home Prezentare
proiect
Evolutie
proiect
Cursuri de formare
profesionala

Sustenabilitate proiect

Achizitii
publice
Contact
Obiective Activitati Locatii Grup Tinta Rezultate

 
Prezentare Proiect - Activitati

 
Proiectul se va dezvolta prin 5 componente integrative si complementare, care vor fi implementate pe o durata de 24 luni, acoperind 8 comune cu 17 sate din ZMC.

Componenta A.
Activitati pregatitoare ale proiectului

A1. Analiza situatiei curente a somajului si a perspectivei pietei muncii in zona rurala ZMC.

Prin activitatea de cercetare  se va asigura, in principal identificarea  localitatilor  rurale care concentreaza in mod semnificativ populatie ocupata in agricultura de subzistenta, astfel ca programele integrate pentru formare, ocupare, dezvoltate prin proiect  sa  se adreseze cu prioritate acestei categorii; identificarea potentialelor   grupuri tinta care vor fi vizate ca beneficiari ai programelor de informare, consiliere motivationala/profesionala, formare profesionala;  previzionarea  tendintelor pietei muncii in domenii non- agricole, in localitatile rurale vizate.

Componenta B.
Promovarea mobilitatii ocupationale si dezvoltarea serviciilor integrate pentru ocupare  profesionala pentru forta de munca neocupata sau ocupata in agricultura de subzistenta din zonele rurale  ZMC 

B1. Organizare campanie pentru promovarea mobilitatii ocupationale, sectoriale si geografice a fortei de munca din mediul rural, in vederea stimularii ocuparii in domenii de activitate non-agricole.

B2. Asigurare servicii de informare si consiliere profesionala si selectia participantilor la cursurile de formare profesionala
Etape:
- Constituire baza de date  potentiali beneficiari ai serviciilor;
- Informarea si inregistrarea persoane;
- Acordarea serviciile de informare si consiliere profesionala;
- Selectarea participantilor la cursurile de formare profesioanala.

B3. Furnizarea programelor de formare profesionala si sprijin pentru angajare in domenii non-agricole
B3.1. Furnizarea programelor de calificare/recalificare autorizate, pentru meserii/ocupatii din turism si servicii de ingrijire corporala: se vor organiza 3 cursuri, din care 2 de calificare in meserii/ocupatii din turism: 1 curs nivel (1) din categoria: ajutor de ospatar, ajutor de bucatar sau camerista, 1 curs nivel (2) din categoria bucatar sau ospatar si 1 curs nivel (3) calificare pentru servicii de ingrijire corporala: tehnician maseur. In alegerea cursurilor vizate, se va tine seama si de nivelul de pregatire initial al potentialilor participanti la formare cat si de optiunile acestora.

B3.2. Furnizarea de programe TIC pentru 60 persoane, in 4 sesiuni.

Componenta C.
Antreprenoriat in mediul rural

C1. Campania de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural ZMC, pentru incurajarea initierii de afaceri si activitati independente, in domenii non-agricole, cu scopul asigurarii sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale, prin cresterea potentialului  de creare de locuri de munca non-agricole.

C2. Servicii de asistenta si consiliere pentru initierea unei afaceri

Componenta D.
Activitati de promovare si publicitate proiect

D1. Organizarea evenimentului de lansare proiect
D2. Promovarea pe parcurs a activitatilor proiectului
D2.1. Realizare si intretinere website al proiectului
D2.2. Promovarea campaniilor si serviciilor proiectului in mass-media
D3. Organizarea evenimentului final al proiectului

Componenta E.
Managementul proiectului

E1. Asigurarea managementului proiectului
E2. Pregatirea si realizarea achizitiilor prevazute in proiect
E3. Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului
E4. Activitatea Comitetului de Coordonare a proiectului, cu rolul de a asigura implicarea tuturor partenerilor la nivelul coordonarii proiectului, a procesului de luare a deciziilor si, daca va fi cazul, de solutionare a problemelor.

PREZENTARE PARTENERI
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta

                         

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!